back
Rugmurg Plaatjie 26 (H & E)

'n Baie lae vergroting van die rugmurg om die verskillende strukture aan te toon.

Fig 26-001
Fig 026-008


Verdere vrae
  • Wat kom in die lengteverlopende groewe voor?
  • Waaruit is die witstof opgebou?
  • Waaruit is die grysstof opgebou?
  • Wat voer die canalis centralis uit?
  • Waarheen verloop die aksone van die laterale horing se neurone? Wat word hulle genoem?
  • Waaruit bestaan die dwarsverbindinge tussen die linker en regterkant van die grysstof?
  • Is die aksone van die witstof meestal gemiëliniseerd of ongemiëliniseerd?


'n Hoër vergroting van die wit en grysstof van die rugmurg.

Fig 26-006
Fig 026-006


'n Hoë vergroting van die grysstof om die anterior motorneurone aan te dui.

Fig 26-004
Fig 026-004


Memorandum
Kliniese Geval Fig 26-008 Fig 26-006 Fig 26-004

back

© april mm marius loots