back
Fig 032-002
'n HoŽ vergroting van 'n dwarssnit deur 'n senuweebondel om die struktuur van 'n senuweevesel aan te toon.
Fig 032-002 1. Schwannselkern
2. Neurilemma
3. Akson
4. MiŽlienskede
5. Endoneurium
back


© mei mm marius loots