back Class outline
Epitele bedek alle oppervlaktes in die liggaam. Dit is hier waar die funksies van epitele verrig word. Elke oppervlak het 'n enkel tipe epiteel, maar kan uit verskillende lae selle bestaan.

Epithelia line all surfaces in the body. It is here where epithelia exercise its function. Each surface has a single type of epithelium, but can consist of multiple layers of cells.

back

© augustus 2013 marius loots