back skeletal muscle
Wat is die verband tussen lengte- en dwarssnit deur skeletspier?

What is the correlation between longitudinal and cross section of skeletal muscle?

back

© augustus 2013 marius loots