back cardiac muscle
Wat is die verband tussen lengte- en dwarssnit deur hartspier?

What is the correlation between longitudinal and cross section of cardiac muscle?

back

© augustus 2013 marius loots