Kapsel van 'n limfnode / Detail of the capsule of a lymph node

back
back
Afferent lymphatics enter the lymph node via the capsule. Can you identify any possible lymph vessels in this slide?

Afferente limfvate tree die limfnode binne via die kapsel. Kan jy enige moontlik limfvate identifiseer op hierdie snit?

Help Help Histoweb
Source: Self
Author: Marius Loots
Licence: Copyright
© julie 2018 marius loots