back  

Rugmurg

   

Oorsig

Franz Nissl

Kliniese anatomie

Sagitale snit deur 'n werwelkolom
 
 

Plaatjies

Multipolêre neuron

Hoë vergroting van die multipolêre neuron

Pseudo-unipolêre neuron

Hoë vergroting van die pseudo-unipolêre neuron
Hoë vergroting van die pseudo-unipolêre neuron
 
 

Argief

 
 
back
© februarie 2008 marius loots