Lewer / Liver

back
back
On the slide, identify the components of the portal triad.

Identifiseer op hierdie beeld die komponente van die portale triade.

Help Help Histoweb
Source: Self
Author: Marius Loots
Licence: Copyright
© junie 2018 marius loots