HistoWeb

Kursus Course
Plaatjies Slides
Onderwerpe Topics
Doelwitte, Plaatjies en Take Objectives, Slides and Tasks
Woordeskat - flitskaarte Vocabulary - flash cards
Woordeskat - Blokraaisel Vocabulary - Crossword puzzle
Mindmaps Mindmaps
Buite hulpbronne Outside resources
HistoWeb Witbord HistoWeb White Board
Animasies Animations
Hersiening / Review

© julie 2013 marius loots